HealthOx

Nyheter

statens pålegg under pandemi.jpg

STATENS PÅLEGG UNDER COVID 19

Nasjonale tiltak

NB: De nasjonale tiltak kan endres på kort varsel. Følg med på oppdateringer som omhandler deg, samt lokale tiltak som omfatter ditt bosted. 

 

Nasjonale tiltak

 

Oversikt over gjeldende nasjonale tiltak innført av norske myndigheter for å håndtere koronasituasjonen. Utover disse nasjonale tiltakene er det også innført en rekke kommunale og regionale tiltak. Informasjon om disse finnes på kommunenes nettsider.

 

Oversikten nedenfor viser gjeldende nasjonale tiltak sortert etter tema, med de nyeste og sist oppdaterte tiltakene først.

 

Kilde:

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/nasjonale-tiltak/id2693684/