HealthOx

Nyheter

nav støtte.jpg

NAV OG STØTTE UNDER KORONA

Selvstendig næringsdrivende og frilansere

Det har vært tøffe økonomiske runder siden corona kom og landet måtte stenge ned i mars.