HealthOx Academy Emblem Downloads

Profilering

Når dere er blitt sertifisert av Healthox Academy er det på tide å feire dere selv og spre budskapet! 

Med et synlig bevis på at virksomheten tar aktivt smittevernsansvar, og bidrar til en trygg arketsmiljø, 
kan dere stolt vise frem at dere er et firma som tar sitt samfunds ansvar!

På denne siden finner dere et utvalg av profilmateriale, tekst og bilder som kan brukes i ulike kanaler, 
for å synliggjøre sertifiseringen og formidle engasjementet deres. 

Redigert Original-02.4.png
Redigert Original-Sweden-02.4.png
Redigert Original-Denmark-02.4.png