HealthOx

Nyheter

Kvinne som arbeider i drivhuset

DAGPENGER VED PERMITTERING

Digital søknad om dagpenger ved permitteringer, oppsigelser eller konkurs

Det er mange som opplever å bli permittert. For å gjøre det lettere å søke økonomisk støtte så legger vi inn disse linkene. Ta og søk med en gang, det er fra dato på søknad det gjelder. 

 

For å få dagpenger må du først være registrert som arbeidssøker hos NAV. Du kan også ha krav på dagpenger hvis du er permittert, hvis arbeidsgiveren din er konkurs, hvis du nettopp har avsluttet verneplikt eller siviltjeneste, eller hvis du har vært skoleelev eller student og har hatt jobb ved siden av.

Har du tidligere sendt en søknad digitalt, og skal ettersende vedlegg, gjør du dette via "Ettersend digitalt".

Vil du sende en klage eller anke?

https://www.nav.no/soknader/nb/person/korona/permittering

Husk Nav har innført smittervern etter corona kom - så det kan være endringer i oppmøte m.m.