Arbeidstilsynet ber om tiltak i arbeidslivet!

HealthOx Academy

- Med riktig kunnskap kan vi sammen stoppe smitten -

Hindre smittespredning

Beskytt dine ansatte

Skap trygghet for kunder

Styrk selskapet

Unngå stenging

Bekjemp viruset

Arbeidstilsynet skal kontrollere at krav i Covid-19-forskriften overholdes.

For å forebygge smitte av koronavirus (covid-19) er det viktig at arbeidsgivere gjennomfører en risikovurdering av mulig smittefare. Det er særlig viktig på arbeidsplasser der man er i kontakt med mange mennesker.

Som arbeidsgiver må du tenke gjennom risikoen og planlegge tiltak hvis de ansatte kan komme i kontakt med smittede på arbeidsplassen eller selv utgjøre en smittefare.

Alle arbeidsgivere må vurdere om de har ansatte eller innleid personale som kan komme i en smittesituasjon. Arbeidsgiver skal kartlegge og risikovurdere alle farer og problemer.

Eksempler på risikofaktorer i forbindelse med koronaviruset:

  • Arbeidstakere i risikogrupper (se oversikt hos Folkehelseinstituttet)

  • Nærkontakt med kolleger eller kunder/publikum

  • Manglende tilgang til håndvask med såpe eller spritbaserte hånddesinfeksjonsmidler

  • Manglende tilgang til nødvendig smittevernutstyr, f.eks. hansker, P3-masker, visir/tette vernebriller

  • Manglende opplæring for de ansatte

  • Reisevirksomhet

Arbeidsgiver skal iverksette tiltak for å hindre smittespredning i virksomheten.

Arbeidstilsynet skal kontrollere at arbeidsgiver har kartlagt og risikovurdert covid-19 som risikofaktor i arbeidsmiljøet, og utarbeidet handlingsplaner med tiltak for å fjerne eller redusere risiko for smitte.

Når flere virksomheter utfører arbeid samtidig på samme arbeidsplass skal det være en hovedbedrift som samordner arbeidet med helse, miljø og sikkerhet (HMS) på arbeidsplassen. I tilsyn med smittevern vil Arbeidstilsynet kontrollere om hovedbedriften samordner rutiner og tiltak for å forebygge smitte og smittespredning.

AT_hovedlogo_RGB.png

Smittevernkurs

Etabler et trygt fundament for deg, dine ansatte og dine kunder.

Kunnskap som styrker din bedrift

 

De siste månedene har det blitt tydeligere enn noensinne hvor viktig det er med smitteverntiltak. I tillegg til en innvirkning på folkehelsen, har COVID-19 forårsaket en stor økonomisk utfordring på mange bedrifter. I en slik situasjon handler det om å handle smart og investere riktig.

 

Vi oppfordrer virksomheter i alle størrelser til å bruke ressurser på langsiktige løsninger som bidrar til en tryggere hverdag på arbeidsplassen – både for ansatte og for potensielle kunder.

 

Kunnskap om hvordan man forhindrer spredning av virus og bakterier har spilt en stor rolle, og den har uten tvil bidratt til at flere bedrifter holder seg i normal drift i dag.

 

Nå er målet å få flere bedrifter til å implementere denne kunnskapen.

 

Healthox Academy smittevernprogram leverer kurs og veiledning som dekker alle lovpålagte krav Arbeidstilsynet har satt fra den 17 desember 2020.

  

Etabler et trygt fundament

Har dine ansatte innføring i smittevern? Dette bør være en prioritet.

 

Alle bedrifter er oppfordret av helsedirektoratet til å iverksette infeksjonskontrollprogrammer for å sikre at organisasjonen som helhet overholder bransjestandarder som regulerer forebygging og kontroll av COVID-19. 

 

HealthOx Internationale AS har i samarbeid helsepersonell utvikle et kort, oversiktlig og informativt smittevernkurs. Dette er et infeksjonskontrollprogram som vil vise dine kunder at din bedrift tar smittevern på alvor. Når din bedrift er en del av HealthOx smittevernprogram vil du kunne ha all den kunnskap for å kunne opprettholde alle tiltak og retningslinjer  rundt smittevern og ved endt kurs vil din bedrift få tilsendt et emblem som viser at din bedrift er kvalitetssikret innen smittevern. 

 

Vi har gleden av å jobbe sammen med professor i hygiene og smittevern, Bjørg Marit Andersen, som på lik linje med oss ønsker at bedrifter skal kunne etablere et trygt fundament for alle. 

Et kurs som gir resultater

Smittevernkurset vårt sikrer at dine ansatte lærer om hva helseassosierte infeksjoner er, farene forbundet med dem, hvordan de overføres og hvordan du kan forhindre disse.

 

Smitteforebyggende ferdigheter er spesielt avgjørende for kunderelaterte roller. Dette kan være gjestfrihet, eldreomsorg, butikker, turisme og transport.

 

Både store og små virksomheter har vist interesse og opplever nå positive resultater fordi riktige smittevernrutiner er på plass.

 

Ved å fullføre kurset, blir du sertifisert i HealthOx sitt infeksjonskontrollprogram. Deretter mottar du et emblem som kan vise dine kunder at din bedrift har etablert et COVID-trygt miljø hvor helse og sikkerhet er prioritert.

 

Vi sørger for at hver kandidat består kurset og blir sertifisert.

Smittevernsprogram går gjennom:


 

- Smitte og smittekjeden

- Arbeidstilsynets grunnleggende regler rundt smittevern.

- Hvilke symptomer man skal se etter

 

- Hvordan man tester seg for COVID-19

 

- Hvordan vaske hendene riktig

 

- Effekt av håndhygiene og bruk av munnbind

 

- Levetid for koronavirus på gjenstander

 

- Hostehygiene

 

- Tilstrekkelig avstand og riktig renhold

 

- Hvordan mikroorganismer påvirker kroppen
 

Bli sertifisert som en smittevennlig bedrift.

Ta kontakt med oss i dag og innfør en tryggere praksis innen forebygging og kontroll av infeksjoner på din arbeidsplass. HealthOx International sørger for at du handler smart og investerer riktig.

Keyboard and Mouse

Styrk din virksomhet ved å vise potensielle kunder og samarbeidspartnere at 

smittevern er prioritert på din arbeidsplass.

FB-Emblem-Nor-01.png

Fokus på riktig opplæring

HealthOx er dedikert til å tilrettelegge utdanning og verk

 

For å nå ut til flest mulig mennesker i Skandinavia, har vi lagt opp en opplæringsplan i smittevern på 3 ulike plattformer:

HealthOx Kids

(Barnehager og ungdoms skoler)

HealthOx Youth

(Idrettslag og foreninger)

 

HealthOx Business 

(Bedrifter og organisasjoner)

Ta kontakt med oss på kurs@HealthOx.no eller ring oss på

21 56 38 80 for mer info. Vi er her for å hjelpe deg.